Serwis informacyjny Miasta Dębica

Kolejne pieniądze na opiekę senioralną

22 marca 2022
Loading...

Ponad 250 tys. złotych popłynie z rządowego programu Senior+ dla funkcjonujących w Dębicy Ośrodków Wsparcia Dziennego. Dzięki tej dotacji podopieczni MOPS będą mogli brać udział m.in. w zajęciach kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych czy międzypokoleniowej integracji.

fot. Ośrodek Wsparcia Dziennego „Senior+”

Wniosek Miasta Dębica złożony w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2021 zyskał pozytywną ocenę i w efekcie dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja
w wysokości 250 tys. zł zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia Dziennego MOPS tj.:

–  Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Mościckiego 26 ( kwota dofinansowania 133 731 zł) ,

– Domu Dziennego Pobytu Senior + pn. „ Dom Seniora” przy ul Rzeszowskiej 15 (kwota dofinansowania 116 640 zł)

Dzięki dofinansowaniu seniorzy będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć. Będą to m.in. usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej/kinezyterapii i  sportowo-rekreacyjne. Nie zabraknie także wspólnych zajęć seniorów z dziećmi uczęszczającymi do świetlic socjoterapeutycznych „Zgrana Paka”.

– Jesteśmy przekonani, że program ten da możliwość seniorom aktywnego spędzania czasu, podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wiedzą, a w efekcie podniesie się standard usług świadczonych osobom starszym z terenu miasta Dębica – mówi Julita Skiba, kierownik Ośrodków Wsparcia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku.