Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Kolejne pieniądze popłyną do klubów sportowych i organizacji pozarządowych

13 września 2021

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz pozalekcyjnych zajęć sportowo-wychowawczych z programem z zakresu profilaktyki narkomanii dla uczniów dębickich szkół. Łącznie przyznano ponad 90 000 zł dla organizacji pozarządowych.

Dębicki ratusz

W konkursie na „Prowadzenie zajęć sportowych, udział w szkolnym współzawodnictwie sportowym i rozgrywkach sportowych oraz organizacja zawodów i imprez sportowych”, dotację otrzyma dwie organizacje: Ludowy Klub Sportowy Igloopol (40 000 zł) i Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwa Figurowego (18 000 zł).

W konkursie na „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-wychowawczych z programem z zakresu profilaktyki narkomanii dla uczniów dębickich szkół”, przyznano środki pięciu uczniowskim klubom sportowym działającym na terenie Dębicy.

Dotacje otrzymają: Uczniowski Klub Sportowy „KĘPA” (8 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” przy Szkole Podstawowej nr 11 (6 100 zł), Uczniowski Klub Sportowy „TIM” (4 770 zł), Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Szkole Podstawowej nr 9 (8 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Wolica” przy Szkole Podstawowej nr 12 (6 110 zł).

Dotację otrzymał także Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów (2 000 zł), w ramach konkursu na organizacje zajęć, przeglądów, konkursów i innych alternatywnych form edukacji.