Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Kolejne tereny miasta zostały skanalizowane

22 listopada 2022
Loading...

Wodociągi Dębickie zakończyły realizację pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie inwestycja kosztowała blisko 1,2 mln złotych.

W ramach prac został wykonany kanał główny, przyłącza do granic działek oraz ponad 30 studni i włazów. Została także położona nowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 275,56 m2.

Zdanie zostało realizowane w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J.

Całość realizacji inwestycji wyniosła 1 162 543,20 złotych netto.