Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Kolejne tony azbestu zniknęły z dębickiego krajobrazu

21 października 2021
Loading...

Ponad 37 ton odpadów azbestowych zebrano na terenie Dębicy. Akcję prowadzono dzięki dotacji zdobytej  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz miejskim funduszom.

Miasto otrzymało na ten cel 6000 zł. Dzięki tym pieniądzom wyspecjalizowana firma bezpłatnie odebrała szkodliwe odpady azbestowe z 23 nieruchomości. Były to domy jednorodzinne i budynki gospodarcze. Odpady trafiły do utylizacji.