Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Kolejne wysokie dofinansowanie dla Dębicy

26 marca 2024
Loading...

Ponad 13 mln dotacja wpłynie do budżetu miasta na realizację projektu pod nazwą „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu”. Dzięki niej w mieście powstaną m.in. kolejne parki kieszonkowe. Wybudowana zostanie także sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Akademickiej oraz wyremontowana kanalizacja deszczowa na ul. Piłsudskiego.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie aż osiem komplementarnych, zintegrowanych zadań mających na celu zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w przestrzeni publicznej z zachowaniem funkcji przyrodniczej.

Oprócz parków kieszonkowych przy Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 11 i 12,  przy ul. Rzeszowskiej,  ul. Tadeusza Kościuszki oraz przy parkingu dla autobusów na ul. Słonecznej zostanie wyremontowana, zniszczona podczas powodzi kanalizacja deszczowej na ul. Piłsudskiego w Dębicy.

Wśród zadań zaplanowano także budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Akademickiej w Dębicy, likwidację wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu ul. Piłsudskiego oraz budowę rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul. Olszynowej. Celem zadania będzie zwiększenie naturalnej zdolności gleby do pochłaniania wody, usuwając przy tym zanieczyszczenia i osady ze spływu powierzchniowego dzięki procesowi infiltracji, a także spowolnienie spływu powierzchniowego i zmniejszenie ryzyka podtopień.

Powstanie także pasaż roślinny przy parkingu dla samochodów osobowych na ul. Słonecznej.

Dotacja pochodzi z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Wartość ośmiu zadań szacowana jest na ponad 16 mln złotych.