Uwaga!
DĘBICA DLA UKRAINY – akcja pomocy
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki”

23 czerwca 2022
Loading...

Burmistrz Dębicy zaprasza Mieszkańców miasta, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie samorządy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze  Wisłoki” na lata 2022-2030.

Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem: https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/ 

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 jest dostępny pod linkiem https://konsultacje.debica.pl

Ponadto strategia, w wersji papierowej, znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, Wydział Rozwoju Miasta, pokój nr 107 w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 25.07.2022 r. do godz. 24:00.

Uwagi wynikające z procesu konsultacji zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do informacji publicznej na stronie: https://konsultacje.debica.pl

Ponadto zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:
1.  W dniu 20.06.2022 r. o godz. 15.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący: meet.google.com/wxr-yqzh-mwj
2. W dniu 22.06.2022 r. o godz. 10.00 spotkanie stacjonarne i online (hybrydowe), które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło. Link do transmisji na żywo będzie dostępny na stronie: www.wisloka.pl
3. W dniu 21.07.2022 r. o godz. 13.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący: meet.google.com/ygm-pdhk-fbn