Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Krzyż Orderu Odrodzenia Polski dla córek prezydenta Edwarda Bernarda Raczyńskiego

12 października 2021

Katarzyna Raczyńska odebrała odznaczenie państwowe w ubiegłym tygodniu w Muzeum Pałacu w Rogalinie. Jej siostra, Wirydianna Rey, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski została odznaczona jeszcze w czerwcu. Obie panie zostały docenione  za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego.

Krzyż Orderu Odrodzenia Polski dla córek prezydenta Edwarda Bernarda Raczyńskiego
Krzyż Orderu Odrodzenia Polski dla córek prezydenta Edwarda Bernarda Raczyńskiego
Krzyż Orderu Odrodzenia Polski dla córek prezydenta Edwarda Bernarda Raczyńskiego

W uroczystości wręczenia odznaczenia Katarzynie Raczyńskiej wzięła udział delegacja z Dębicy, a wśród niej Józef Sieradzki, przewodniczący Rady Miejskiej. – Odznaczenie dla pań przyznane przez Prezydenta RP przyjęliśmy
z dużą radością i dumą, bo Dębica wiele zawdzięcza rodzinie Raczyńskich. To dzięki nim nasze miasto mogło się rozwijać społecznie i gospodarczo – podkreśla przewodniczący.

Siostry z domu Raczyńskie, otworzyły także wystawę poświęconą zasługom ich rodziców dla polskiej floty wojskowej i cywilnej pt. „Dęby z Rogalina i Polskie morze. Cecylia i Edward Raczyńscy”.

Rodzina Raczyńskich przekazała majątek Rogalin wraz z pałacem i dziełami sztuki, w tym wielką kolekcją malarstwa (wartość zbiorów ocenia się na 3-4 mld złotych) państwu polskiemu. Władze miasta, przed kilkoma miesiącami, spotkały się w Krakowie z Wirydianną Rey. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o kaplicy rodowej Raczyńskich, która znajduje się na Starym Cmentarzu w Dębicy.