Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Miasto przekaże pieniądze na letni wypoczynek

14 czerwca 2021

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pn. „ Zorganizowanie wypoczynku letniego o charakterze rekreacyjno – profilaktycznym dla dzieci i młodzieży…Akcja Lato 2021”. Łącznie przyznano 150 000 zł dla siedmiu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Wypoczynek letni dzieci

Pieniądze trafią do: Spółdzielni Mieszkaniowej Dębica, ul. Kolejowa 29 (42 000 zł); Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”  (35 000 zł); Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kępa” (15 000 zł); Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (22 000 zł); ZHP Chorągiew Podkarpacka Hufiec Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów (22 000 zł); Stowarzyszenia „Dziesiątka”  (10 000 zł); Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica-Kędzierz (4 000 zł).

Pieniądze przeznaczone zostaną w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2021r.