Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców do końca 2021 roku
Serwis informacyjny Miasta Dębica

MPEC stawia na ekologiczne źródło ciepła

24 września 2021

Rusza budowa elektrociepłowni gazowej. Będzie to nowe źródło ciepła zlokalizowane u zbiegu ulic 3 Maja i Jana Pawła II. To projekt o wartości ponad 20 mln złotych. Inwestycja, która ma być gotowa za półtora roku przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2.

MPEC stawia na ekologiczne źródło ciepła
MPEC stawia na ekologiczne źródło ciepła

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji na gaz ziemny z wykorzystaniem silników gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Wielkość instalacji została tak dobrana, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło z sieci ciepłowniczej w Dębicy, które wynosi aktualnie w okresie letnim od 2,00 MWt do 2,5MWt, a w okresie grzewczym do około 32 MWt.

– Ta inwestycja będzie umożliwiać stopniową rezygnację z węgla. Jest to nowe źródło ciepła, mniej emisyjne. Szacujemy, że po wybudowaniu elektrociepłowni gazowej zużycie węgla spadnie o 30% – wyjaśnia Tomasz Wróbel prezes MPEC-u.

Inwestycja kosztować będzie ponad 20 mln złotych, w tym ponad 7 mln złotych na to zadanie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponad 11 mln złotych pochodzić będzie z pożyczki z NFOŚiGW, a resztę to wkład własny miejskiej spółki.

– To zadanie ma znaczenie zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. Spółka będzie miała mniejsze opłaty za emisję CO2, które w ostatnim czasie drastycznie rosną.  Jest to kolejny etap zaplanowanej przez zarząd spółki transformacji źródeł ciepła w naszym mieście – mówi Jerzy Sieradzki zastępca burmistrza Dębicy.  

Inwestycje będzie realizować konsorcjum  dwóch firm: T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. – lider konsorcjum  oraz  Elteco Sp. z o.o.

Tomasz Wróbel- prezes MPEC-u
Jerzy Sieradzki – zastępca burmistrza Dębicy