Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS

18 października 2021
Loading...

Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po blisko 40 latach pracy w jednostkach pomocy społecznej odchodzi na emeryturę. Na pożegnanie, od władz miasta i współpracowników, otrzymała pamiątkowe listy gratulacyjne oraz podziękowania za zaangażowanie i wieloletnią współpracę.

Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS
Pożegnanie wieloletniej dyrektor MOPSPożegnanie wieloletniej dyrektor MOPSPożegnanie wieloletniej dyrektor MOPSPożegnanie wieloletniej dyrektor MOPSPożegnanie wieloletniej dyrektor MOPS

Kariera zawodowa Małgorzaty Kędzior związana jest ściśle z pomocą społeczną. Początkowo pracowała jako pracownik socjalny, następnie kierowała Ośrodkiem Opieki Społecznej, a także Działem Świadczeń. W pracy zawodowej była zastępcą dyrektora, a od 2007 dyrektorem dębickiego MOPS.

Z jej inicjatywy na terenie miasta Dębica powstały jednostki organizacyjne pomocy społecznej: Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu oraz Dom dla Bezdomnych Mężczyzn, Klub Integracji Społecznej, trzy świetlice socjoterapeutyczne, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Dom Seniora i Centrum Integracji Społecznej.

– Dziękuję za wieloletnią służbę na rzecz społeczności Miasta Dębicy oraz realizację misji pomocy ubogim i potrzebującym mieszkańcom miasta – mówił w czasie pożegnania Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy.