Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

14 marca 2022
Loading...

Kilkadziesiąt osób z ogarniętej wojną Ukrainy spotkało się w Szkole Podstawowej nr 3 z wiceburmistrzem i miejskimi urzędnikami. Usłyszeli najważniejsze informacje m.in. na temat pozyskania numer PESEL, możliwej pomocy socjalnej oraz skierowania dzieci do przedszkoli i oddziałów szkolnych.

Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy
Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy
Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy
Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

Sala w „trójce”, gdzie zorganizowano spotkanie informacyjne, wypełniła się kobietami z dziećmi, które chciały usłyszeć podstawowe wiadomości nt. funkcjonowania w Polsce.

Od  najbliższej środy (16 marca) uchodźcy będą mogli otrzymywać numery PESEL i mobilne dokumenty tożsamości. – Muszą jednak potwierdzić swoja tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem. W przypadku osób, które nie skończyły 18. roku życia, również aktu urodzenia – wyjaśnia Małgorzata Różańska naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Potwierdzenie tożsamości może nastąpić także na podstawie dokumentu tożsamości unieważnionego, jeśli  umożliwia on ustalenie tożsamości. Osoby, które nie mają dokumentu muszą złożyć oświadczenie pod rygorem  odpowiedzialność karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Ireneusz Kozak dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty poinformował o możliwości włączenia dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkolnych. Miasto rozważa możliwość utworzenia klas przygotowawczych. Ukrainki biorące udział w spotkaniu wypełniły ankietę nt. preferencji skierowania dzieci do miejskich placówek oświatowych.

Anna Sozańska zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zachęcała uchodźców do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. To umożliwi poszukiwanie zatrudnienia, ale również staranie się o zasiłek okresowy.

Od poniedziałku (14 marca) funkcjonują prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej trzy świetlice przy ul. Matejki 7, Sienkiewicza 1 i Kraszewskiego 90. W godzinach od 10:00 do 18:00 dzieci z Ukrainy mogą tam spędzać czas na zabawie i kreatywnych zajęciach.

Z kolei Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy planuje pokazy bajek dla dzieci z ukraińskim dubbingiem. Pierwszy seans zaplanowano na 24 marca na godz. 17:00. Wyświetlony zostanie film pt. Luca w reżyserii Enrico Casarosy.

Maciej Małozięć zastępca burmistrza Dębicy zapewnił, że samorząd Dębicy dołoży wszelkich starań, aby ułatwić funkcjonowanie przebywającym w naszym mieście uchodźcom.

W spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 3 wzięli udział urzędnicy Ratusza, pracownicy miejskich jednostek – MZO i MOPS, a także Marta Czekaj przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Dębicy.

Informacje dla obywateli Ukrainy – Інформація для громадян України

Infolinia UdSC wyłącznie dla obywateli Ukrainy – Гаряча лінія УДС лише для громадян України

OFERTY PRACY – ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ