Uwaga!
Obowiązek wymiany ponad 10-letnich pieców!
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Stypendia sportowe i artystyczne. Wnioski do 15 maja.

09 kwietnia 2021
Loading...

Można już składać wnioski o stypendia Burmistrza Miasta Dębicy dla młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym. Ostateczny termin mija 15 maja. Stypendia przyznawane są osobom zamieszkującym teren miasta Dębicy, które do czasu przyznania stypendium nie ukończyły 21 lat.

Stypendium artystyczne i sportowe

Stypendium przyznawane jest od września do czerwca. Obecnie istnieje możliwość przyznania 10 stypendiów za osiągnięcia sportowe i 10 stypendiów za osiągnięcia artystyczne. Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendiów należy do kompetencji Burmistrza po wcześniejszym uzyskaniu opinii Kapituły Konkursowej.

Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić m.in. pełnoletni uczniowie, rodzice, opiekunowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Dębicy, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wg ustalonego wzoru.

  • Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium artystyczne znajdziecie tutaj;
  • Wniosek dla osób ubiegających się o stypendium sportowe znajdziecie tutaj.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2,  w terminie do dnia 15 maja 2021 roku, uwzględniając osiągnięcia sportowe lub artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich.