Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

W 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego

13 maja 2022
Loading...

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego otrzymał swój sztandar ufundowany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ceremonia wręczenia odbyła się 12 maja br. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W wydarzeniu wziął udział m.in. pododdział Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza Münnicha z Dębicy z dowódcą Arturem Lisem oraz zastępca burmistrza Dębicy Maciej Małozięć.

W 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego
W 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego
W 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego
W 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego
W 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego
W 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego
W 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego

12 maja na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się obchody 87. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 52. rocznicy śmierci generała Władysława Andersa. Uroczystości były okazją do poświęcenia i wręczenia sztandaru Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Na sztandarze umieszczono m.in. orła strzeleckiego otoczonego wieńcem laurowym i napisem na amarantowym kolorze – Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Z kolei na lewym płacie umieszczono rysunek z podobizną Matki Bożej Ostrobramskiej otoczonej wieńcem laurowym oraz herby miast: Lwowa, Krakowa, Rzeszowa i Warszawy.

– Noście ten sztandar z dumą, wysoko, ale pamiętajcie, że każdego dnia musicie być gotowi na wypełnianie zobowiązań wobec ojczyzny i narodu w każdych warunkach – zwróciła się do Strzelców zgromadzonych przy Grobie Nieznanego Żołnierza – Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP i Matka Chrzestna Sztandaru.

Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Ojciec Chrzestny Sztandaru, zwrócił uwagę, że marszałek Józef Piłsudski był wychowawcą wielu pokoleń Polaków, a Związek Strzelecki „Strzelec” jest spadkobiercą Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy.

Wydarzenie poprzedziła Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W uroczystościach wziął udział m.in. Maciej Małozięć, wiceburmistrz Dębicy, którego pamiątkowy gwóźdź został umieszczony na drzewcu sztandaru. Ponadto na drzewcu umieszczono 191 gwoździ z nazwami instytucji i nazwiskami osób fizycznych ważnych dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

W ceremonii uczestniczyło blisko trzydzieści pododdziałów strzeleckich oraz Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.