Serwis informacyjny Miasta Dębica

W MOPS-ie ruszają konsultacje dla rodziców

09 marca 2022
Loading...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację projektu: Rodzicu! Masz Wybór Decyduj! Skierowany jest do rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od Internetu czy środków psychoaktywnych.

Wychodząc naprzeciw problemom wychowawczym i działając profilaktycznie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił konsultacje dla rodzin. W ramach tych spotkań rodzice lub opiekunowie będą mogli przedstawić trudną sytuację wychowawczą, szkolną, rówieśniczą czy emocjonalną dziecka. Na konsultacjach opiekunowie ze specjalistami wypracują ścieżkę możliwości jak pokonać problemy wychowawcze z dziećmi, co pozwoli rodzicom podjąć działania zaradcze w tym odpowiednie diagnozowanie dzieci przez specjalistów. Rodzice  zapoznają się  również z możliwymi konsekwencjami w sytuacji, gdy nie podejmą żadnych działań.

Jakie zachowanie dziecka powinno zaniepokoić najbliższe otoczenie:
– lekceważenie poleceń,
– zachowania agresywne,
– nieuzasadnione lęki,
– kłamstwa,
– kradzieże,
– nadmierna wstydliwość,
– głośne zwracanie na siebie uwagi,
– brak postępów w nauce,
– konflikty z nauczycielami,
– nocne moczenie się,
– nadpobudliwość psychoruchowa,
– nieumiejętność skupienia uwagi,

Projekt realizowany będzie od 7 marca do 7 grudnia 2022 roku. Konsultacje ze specjalistami odbywać się będą we wtorki od godz. 8:00 do 11:00 oraz w środy od godz. 11:00 do 14:00. Spotkania nie będą prowadzone w czasie wakacji (lipiec, sierpień). Szczegóły programu można poznać dzwoniąc pod numer tel.: 14 670 50 06, 14 681 35 90, 14 681 35 91 wew. 137.