Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Żagle Kultury i Huculija na zakończenie Dni Kultury

13 czerwca 2022
Loading...

Nagrody Burmistrza Miasta Dębicy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane zostały za całokształt działalności dla plastyków: Wacława Jałowca i Romana Przewoźnika oraz Kapeli Ludowej „Iskierczanie”. Wieczór zakończył brawurowy występ Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca Huculija z Iwano-Frankowska.

Koncert Huculiji
Żagle Kultury
Żagle Kultury
Żagle Kultury
Żagle Kultury
Żagle Kultury
Żagle Kultury
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji
Koncert Huculiji

Nagrody Żagle Kultury zostały  wręczone po dwuletniej, covidowej przerwie. Kapituła doceniła dwóch artystów – plastyków oraz kapelę ludową.

Pierwszy z nagrodzonych – Wacław Jałowiec to plastyk i pedagog, a także autor wielu scenografii m.in. oper Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego. Wyróżniony jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, a w tym roku świętuje 40-lecie pracy artystycznej. Swoje prace prezentował niedawno na autorskiej wystawie w Galerii Sztuki MOK.

Drugim odznaczonym jest Roman Przewoźnik. To artysta, który podejmuje twórcze działania w różnych dziedzinach sztuki i technikach plastycznych. Głównie zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, projektowaniem graficznym, architekturą wnętrz. Ponadto od blisko 30 lat swoją pasją dzieli się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy.  Jest również autorem scenografii m.in. rock-opery ,,Jesus Christ Superstar” wystawionej we wrześniu 2021 roku na dębickiej scenie Domu Kultury Mors Miejskiego Ośrodka Kultury.

Żagle Kultury powędrowały również do Kapeli Ludowej ,,Iskierczanie”. Grupa pełni rolę ambasadora dziedzictwa kulturowego. Osiągnięcia zespołu przyczyniają się do kontynuacji i rozwoju tradycyjnych treści kultury ludowej. Szeroka działalność zespołu: artystyczna, edukacyjna, społeczna, przyczynia się do dynamicznego rozwoju i popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru wśród mieszkańców miasta i regionu. W dniu wręczenia nagród zespół występował z ZPiT Mazowsze.

Nagrody wręczyli burmistrz Mariusz Szewczyk i jego zastępca Maciej Małozięć. W imieniu Iskierczan Żagle Kultury odebrał ks. Piotr Grzanka, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy której działa kapela.

Później na scenie królowali artyści Narodowego Zespół Pieśni i Tańca Huculija z Ukrainy. Było to znakomite połączenie piękna skocznych tańców, ludowej muzyki z kolorowymi strojami. Folklor ukraińskich Karpat zachwycił widownie zgromadzoną w Domu Kultury Mors.

Zespół przyjechał do Dębicy na zaproszenie władz miasta za zgodą ukraińskiego Ministerstwa Kultury. Dochód ze sprzedaży cegiełek został w całości przekazany na pomoc Ukrainie i rozwój ukraińskiej kultury. Występ Huculiji był drugą odsłoną Dni Kultury. Pierwsza odbyła się w sobotę na dębickim Rynku. Tam na dzieci czekały liczne zabawy i animacje przygotowane przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Na zakończenie pierwszego dnia wystąpił zespół Farben Lehre, który przyciągnął rzesze fanów.

fot. Bartosz Piechota
fot. Bartosz Piechota
fot. Bartosz Piechota
fot. Bartosz Piechota
fot. Bartosz Piechota
MiPBP
MiPBP