Nabór do szkół podstawowych
Uwaga rodzice. 1 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora

16 lutego 2021

Trwająca od listopada 2020 r. modernizacja Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy dobiegła końca. Budynek, w którym do tej pory mieściła się Filia nr 4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Dębicy został gruntownie wyremontowany, przebudowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wkrótce odnowiona siedziba Domu Seniora zostanie oficjalnie otwarta i oddana do użytku.

Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
Zakończyła się modernizacja Dziennego Domu Seniora
– Coraz bliżej do oficjalnego otwarcia Dziennego Domu „Seniora +”. Pomieszczenia są już wyremontowane, doposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bardzo się cieszę, że już niedługo nasi Seniorzy będą mogli spędzać czas w odnowionym miejscu – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.

– Coraz bliżej do oficjalnego otwarcia Dziennego Domu „Seniora +”. Pomieszczenia są już wyremontowane, doposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bardzo się cieszę, że już niedługo nasi Seniorzy będą mogli spędzać czas w odnowionym miejscu.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej, jak i szeregu innych inwestycji, które w ostatnim czasie zostały zakończone w naszym mieście – mówi burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

W marcu 2020 r. decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Miasto Dębica otrzymało dotację w wysokości 300 000 zł na przebudowę i wyposażenie budynku przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior +”. Modernizacja budynku, w którym do tej pory mieściła się Filia nr 4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Dębicy rozpoczęła się w listopadzie 2020 r. W ramach inwestycji pomieszczenia zostały przebudowane i odpowiednio doposażone, a obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez montaż windy obsługującej dwa poziomy budynku.

Dzienny Dom ,,Senior +” zapewnia wsparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60. roku życia i oferuje szeroki wachlarz zajęć, m.in. ruchowych, plastycznych, komputerowych, czy muzycznych. Placówka dba również o integrację seniorów ze środowiskiem lokalnym poprzez spotkania z dziećmi i młodzieżą, a także udział w wydarzeniach kulturowych i rekreacyjnych.