Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Złóż deklarację w sprawie źródeł ciepła

04 kwietnia 2022
Loading...

Od lipca ubiegłego roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć  deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie.

Fot. pixabay

Już coraz mniej czasu mają właściciele lub zarządcy budynku na złożenie deklaracji.  W przypadku kotła uruchomionego przed 1 lipca mają 12 miesięcy. Natomiast w przypadku urządzenia uruchomionego po 1 lipca zaledwie 14 dni.

Ten, kto mimo wynikającego z ustawy obowiązku nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Deklarację można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Złożona deklaracja musi zwierać: 
–  imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
   – adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
   – numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
   – adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  –  informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tych danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Deklarację można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Wypełnioną deklarację można składać także osobiście w Urzędzie Miejskim (na Dzienniku Podawczym) lub listownie. Druki do pobrania dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska (pok.216 i 218) lub ze strony https://debica.pl/ochrona-srodowiska/deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla/