Nabór do szkół podstawowych
Uwaga rodzice. 1 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zmarł ksiądz prałat Bronisław Marczyk

22 grudnia 2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. księdza prałata Bronisława Marczyka,  pierwszego proboszcza parafii  św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Pustkowie Osiedlu, wieloletniego  dziekana Dekanatu Pustków-Osiedle, społecznika, inicjatora wydarzeń patriotycznych, opiekuna miejsca pamięci na Górze Śmierci w Pustkowie, wieloletniego rezydenta, kaznodzieję i spowiednika w parafii pw. św. Jadwigi w Dębicy. Kapłana modlitwy i czynu. Pogrążonej w smutku Rodzinie, Bliskim Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia, Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk wraz z zastępcami: Jerzym Sieradzkim i Maciejem Małozięciem.