Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Bezpłatne Kursy Komputerowe dla mieszkańców Podkarpacia

Wtorek, 31 Marzec 2015

Plakat-a4 - pomn.

Bezpłatny kurs komputerowy ECDL Start

Celem szkolenia jest zdobycie cennej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu obsługi komputera na poziomie ECDL Start.

Szkolenie jest skierowane do osób:
- bezrobotnych
- w wieku od 50 - 64 lat
- posiadających wykształcenie co najwyżej średnie
- zamieszkujących w  woj. podkarpackie

PROGRAM kursu ECDL Start (96 godz.):

     • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
     • Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
     • Przetwarzanie tekstów (MS Word)
     • Arkusze kalkulacyjne (MS Excel)


W ramach szkolenia organizatorzy oferują 96 godz. szkoleń komputerowych, podręczniki, catering, Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz egzamin zewnętrzny umożliwiający uzyskanie  Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Start.

Zainteresowane osoby organizatorzy zapraszają do kontaktu:

tel. 790 416 419
szkolenia@isoft.biz.pl

Organizatorzy szkolenie planują zorganizować w Dębicy. Dokładne miejsce i harmonogram szkolenia ustalony zostanie w momencie zgłoszenia się 12 osób zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu. Zajęcia będą odbywać się 2-3 razy w tygodniu, w godz. 9.00-14.00 (16 spotkań).

Organizator szkolenia:

ISOFT - Oprograowanie, Szkolenia
35-604 Rzeszów
te. 17 7788443
www.isoft.biz.pl

 

Archiwum newsów