Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30

Piątek, 16 Marzec 2018

Anowe logo bbzk1

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 21:00 dnia 16.03.2018 do godz. 05:00 dnia 17.03.2018
Przebieg    W nocy spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -6°C. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie przez kolejne dni.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi   Obowiązują:
Do godz.06:00 dnia 17.03.2018 OSTRZEŻENIE nr 29 na OPADY ŚNIEGU/1 wydane o godz. 07:10 dnia 16.03.2018.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB    Bartłomiej Pietras
Godzina i data wydania godz. 12:06 dnia 16.03.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie od 21:00/16.03 do 05:00/17.03.2018  temp.min. od -6 st. do -3 st., przy gruncie do -8 st., slisko
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, oblodzenie dróg i chodników w nocy 16/17.03, spadek temperatury do -8°C, ślisko.


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).


Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Archiwum newsów