Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego "Warsztaty z regionu Beskidu Żywieckiego"

Czwartek, 14 Listopad 2019

Miasto dębica - herb

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty z regionu Beskidu Żywieckiego” w okresie od 29.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie „Uwierz w Siebie” z siedzibą w Dębicy, ul. Sportowa 24. Każdy w terminie do dnia 21 listopada 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów