Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

155 tysięcy z budżetu miasta na letni wypoczynek

06 czerwca 2024
Loading...

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonym – Akcja Lato 2024”. Łącznie z budżetu miasta przyznano 155 000 zł dla trzynastu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Dzięki miejskiej dotacji z wakacyjnych zajęć i wyjazdów skorzysta około 700 dzieci.

Najwyższe dotacje trafią do: Spółdzielni Mieszkaniowej Dębica (27 200 zł); Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (19 200 zł); Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” (18 700 zł); Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jadwigi (16 200 zł); Stowarzyszenia Dziesiątka (12 200 zł); Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej KS Wisłoka Dębica (11 000 zł) Uczniowskiego Klubu Sportowego KĘPA JUDO w Dębicy (11 700 zł); Dziecięcej Akademii Piłkarskiej w Dębicy (10 200 zł).

Pieniądze popłyną również do: Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie (8 500 zł), Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica-Kędzierz (5 700 zł); Akademii Koszykówki HOOPS w Dębicy (5 500zł); Uczniowskiego Klubu Sportowego KĘPA (4 700 zł); Uczniowskiego Klubu Sportowego Szóstka (4 200 zł).

Środki wspierają realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025.