• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć

  21 września 2023
  Loading...

  Centrum Integracji Społecznej w Dębicy obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji spotkanie pełne wspomnień i wdzięczności odbyło się dzisiaj (21 września) przy siedzibie CIS na ulicy Brzegowej. To okazja do docenienia osiągnięć i podziękowania tym, którzy przyczynili się do sukcesu instytucji oraz refleksji nad latami wsparcia, integracji i pozytywnych zmian, jakie centrum przyniosło mieszkańcom miasta.

  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć
  CIS w Dębicy świętuje dekadę osiągnięć

  Uroczystości zgromadziły osoby związane z Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, w tym z jego założeniem przed dziesięcioma laty. Spotkanie rozpoczęło się od części oficjalnej, w trakcie której kierownik CIS w Dębicy Monika Skowron przybliżyła historię i osiągnięcia instytucji. Przywołując wspomnienia, opowiedziała o drodze, jaką przeszło centrum od swojego założenia do obecnego momentu. Podziękowała również wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania i sukcesu jednostki.

  Podczas uroczystości jubileuszowej głos zabrali także burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk oraz jego zastępca Maciej Małozięć, którzy wyrazili uznanie dla wkładu Centrum Integracji Społecznej w życie miasta, podkreślając, że to miejsce odgrywa kluczową rolę w budowaniu integracji społecznej, dając szanse na lepsze życie wielu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

  Centrum Integracji Społecznej w Dębicy stanowi praktyczne narzędzie w walce z problemem marginalizacji i społecznego wykluczenia. Dla jego uczestników jest to miejsce, które przywraca poczucie własnej wartości, godności oraz szacunku do siebie. To tutaj zdobywają kluczowe umiejętności zawodowe, które są niezastąpione w procesie budowania swojej samodzielności życiowej.

  Obchody 10-lecia CIS w Dębicy to nie tylko celebracja dziesięciu lat działalności, ale także okazja do podziękowania wszystkim, których praca i poświęcenie tworzą namacalne rezultaty tej instytucji. To także moment na przypomnienie, że dążenie do integracji społecznej i wsparcie potrzebujących to zadanie, które nigdy się nie kończy, a CIS jest gotowe na kolejne lata działalności na rzecz społeczności dębickiej.