Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Debata o raporcie o stanie Gminy Miasta Dębica za 2023 rok

05 czerwca 2024
Loading...

Do 13 czerwca dębiczanie mogą zgłosić się do debaty nad Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica za 2023 r. Pisemne zgłoszenie z 50 podpisami mieszkańców należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni będą m.in. rozpatrywać raport o stanie miasta. Przeprowadzona zostanie debata w której czynny udział mogą wziąć także dębiczanie.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie do 13 czerwca, poparte 50  podpisami dębiczan.

Przygotowane i przedstawienie raportu jest od kilku lat obowiązkiem gminy. Dokument obejmuje podsumowanie działań samorządu za poprzedni rok kalendarzowy.

Na Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2023 rok składa się 16 rozdziałów obejmujących różne sfery działalności Gminy oraz 3 aneksy. W raporcie znajdziemy dane statystyczne, sprawozdania z działalności miejskich jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miejskiego oraz wiele interesujących informacji o naszym mieście.