Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dębica z dotacją w ramach projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj”

04 lipca 2024
Loading...

Burmistrz Mateusz Kutrzeba podpisał w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie umowę na realizację projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj”. Do Dębicy trafi w sumie blisko 500 tys. euro na działania poprawiające jakość powietrza w województwie podkarpackim. Na jego realizację samorząd województwa pozyskał unijne dofinansowanie z programu LIFE oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dębica z dotacją w ramach projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj”
Dębica z dotacją w ramach projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj”
Dębica z dotacją w ramach projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj”

Gminy biorące udział w projekcie uzyskają dofinansowanie na przeszkolenie pracownika i kilkuletnie finansowanie jego etatu, jako doradcy ds. powietrza i energii. Przeszkoleni urzędnicy będą m.in. podpowiedzą, jak najlepiej przeprowadzić termomodernizację budynku, gdzie zdobyć na nią dofinansowanie, jaką instalację OZE zamontować w domu czy gminie.

– Projekt LIFE Podkarpackie jest znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu,  przy jednoczesnym dbaniu o jakość życia mieszkańców. Dzięki temu, że jesteśmy partnerem tego programu otrzymamy także dodatkowe punkty podczas oceny wniosku o dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – podkreśla burmistrz Mateusz Kutrzeba.

Dodatkowo Dębica jako jedna z pięciu samorządów weźmie udział w pilotażowym projekcie zakładającym stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na poziomie gminy, co ma przyczynić się do odpowiedzialnego zaopatrzenia mieszkańców w energię cieplną i elektryczną. Nacisk zostanie położony na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, jej magazynowania i rozwój klastrów energii czy spółdzielni energetycznych.

Fot. Biuro Prasowe UMWP