Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Decyduj o Rynku i weź udział w konsultacjach

19 lutego 2024
Loading...

Burmistrz Miasta Dębica gorąco zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanej przebudowy dębickiego Rynku. To unikatowa okazja, aby mieć realny wpływ na przyszły wygląd i funkcjonowanie serca naszego miasta.

Przebudowa Rynku w Dębicy to projekt, który ma na celu nie tylko odnowienie przestrzeni, ale również stworzenie miejsca, które będzie odpowiadać na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. Państwa doświadczenia, pomysły i sugestie będą bezcenne, a ich wynik posłuży do opracowania koncepcji zagospodarowania dębickiego Rynku.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców i interesariuszy w zakresie planowanej przebudowy Rynku w Dębicy. Uzyskane podczas konsultacji informacje, propozycje i uwagi umożliwią precyzyjne określenie potrzeb i oczekiwań użytkowników przestrzeni publicznej, niezbędnych do opracowania koncepcji zagospodarowania dębickiego Rynku.

Do udziału w konsultacjach zachęca burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk. – To szansa, aby wspólnie kształtować przyszłość naszego miasta. Zachęcam mieszkańców Dębicy, aby podzielili się swoimi opiniami na temat planowanej przebudowy Rynku, serca naszej wspólnoty – mówi Mariusz Szewczyk.

Konsultacje społeczne będą trwać od 13 do 26 lutego 2024 r. i odbędą się za pośrednictwem strony internetowej konsultacje.debica.pl. Każdy może łatwo wyrazić swoją opinię i zgłosić uwagi, które zostaną uwzględnione przy tworzeniu ostatecznego planu przebudowy.

Jak zaznacza Maciej Małozięć, zastępca burmistrza odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji, rozpoczynamy pierwszy etap odnowy Rynku. W oparciu o zebrane opinie, zostanie ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji jego przebudowy. Projekty zgłoszone do konkursu, ukazujące wizje zmodernizowanego centrum, również będą poddane ocenie społeczności. – Mieszkańcy Dębicy mają najlepszą wiedzę na temat tego, jak Rynek powinien prezentować się i funkcjonować, by był przestrzenią przyjazną, funkcjonalną i pełną życia. Właśnie dlatego, każdy etap odnowy przestrzeni publicznej chcemy konsultować z mieszkańcami – tłumaczy wiceburmistrz.

Władze Dębicy planują jeszcze w tym roku opracować dokumenty budowlane, wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji. Prace nad odnową przestrzeni publicznej Rynku miałyby się rozpocząć w 2025 roku. Miasto zamierza zrealizować to zadanie ze środków unijnych, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Razem zbudujmy Rynek, z którego będziemy wszyscy dumni!