Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Różnorodne formy uzależnień wyzwaniem dla współczesnej rodziny – Konferencja

Loading...

Konferencja dla rodziców, nauczycieli, opiekunów i wychowawców odbędzie się 18 maja w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy. Wydarzenie poświęcone będzie różnego rodzaju uzależnieniom, z którymi boryka się współczesna rodzina.

Celem konferencji jest próba wskazania obszarów będących zagrożeniem dla współczesnej rodziny oraz dyskusja nad problematyką uzależnień, w ramach wskazanych obszarów. Do udziału w konferencji zapraszamy rodziców, nauczycieli, wychowawców, opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wychowania oraz profilaktyką uzależnień.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI:

„Uwikłani w Sieci. Dlaczego dzieci i nastolatki kochają smartfony”
– Agnieszka Szymańska, psycholog, Dyrektor ds. Kapitału Ludzkiego Fundacji „Auxilium”

„Kultura jako budowanie społeczności. Rola lokalnych instytucji kultury we wspieraniu rodzin”
– Michał Rydzewski, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury

„Małe/wielkie kroki, czyli co my dorośli możemy czynić każdego dnia, aby wspierać zdrowie psychiczne młodych ludzi i zapobiegać uzależnieniom”
– Anna Cmokowicz, psycholog, pedagog, trenerka Fundacji Familylab Polska i właścicielka marki Rodzina sobie radzi