• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

    Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

    Loading...

    Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Ustanowione zostało w 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych.

    Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Czerwień pochodzi od barwy tła obu tarcz herbowych. Specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi podjął Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku.

    Zachęcamy wszystkich do upamiętnienia polskich barw narodowych poprzez wywieszenie flag w oknach mieszkań, domów oraz na obiektach użyteczności publicznej.