Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

I Sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Dębicy kadencji 2024 – 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. zawiadamiam o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 11:00 w sali 51 Urzędu Miejskiego I sesji Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
  5. Ślubowanie Burmistrza Miasta Dębica.
  6. Zamknięcie sesji.