Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 1430 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    Zmiany Uchwały Nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
  4. Zamknięcie sesji.