Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 1330 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
l. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
ll. Przyjęcie porządku obrad.
lll. Podjęcie uchwał w sprawie:
1 . Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. “Bezpieczny pieszy – remont przejść dla pieszych i
doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie Miasta Dębicy”.
2. Współdziałania z gminami partnerskimi w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego
3. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. “Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”.
4. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2022 r.
5. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na nieruchomość
stanowiącą własność osoby fizycznej.
lV.Zamknięcie sesji