Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 8:00 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się  LXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli zatrudnionych w podległych szkołach, przedszkolach i bibliotece pedagogicznej, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Dębica.
2. Określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Dębica na rok szkolny 2022/2023.

IV. Zamknięcie sesji.