Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Loading...

W dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 800 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2022r.
2. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
IV. Zamknięcie sesji.