Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 17 lipca 2023 r. o godz. 900 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2023r.
  2. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rok 2024 w celu zawarcia umowy na zakup, dostawę i montaż zestawów zbiorników do zbierania wody deszczowej dla gospodarstw domowych w ramach projektu: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
  3. Wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasta Dębica ze Spółki pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Paszczyna.

IV. Zamknięcie sesji.