Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 10 października 2023 r. o godz. 1400 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2023 r.
  2. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
  3. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Saperów w Dębicy”.
  4. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dla pieszych, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych na ul. Staszica w Dębicy”.

IV. Zamknięcie sesji.