Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 1400 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
  2. Zmiany uchwały nr LXV/487/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Dębicy.

IV. Zamknięcie sesji.