• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  LXXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

  Loading...

  W dniu 27 grudnia 2023 r. o godz. 1000 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

  Sesja-Rady

  Porządek obrad:
  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  II. Przyjęcie porządku obrad.
  III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2023r.
  3. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

  IV. Zamknięcie sesji.