Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XL sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 22 marca 2021 r. o godz. 9:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Dębicy na 2021 r.
2. Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2021 r.
3. Przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Dębica.
4. Określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie miasta.
5. Rozpatrzenia petycji.
6. Uznania skargi na Burmistrza Miasta za bezzasadną.

IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wnioski radnych.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: https://bit.ly/3qzy7zd