Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XLII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przystąpienia do realizacji projektu pt. „Sercem w Seniora” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

IV. Zamknięcie sesji.

Projekt uchwały: https://bit.ly/3sV4NFk