Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XLIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 7 maja 2021 r. o godz. 10:00 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Pana Tadeusza w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkowników wieczystych.
 2. Sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Słonecznej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 3. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Cmentarnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 4. Sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 5. Sprzedaży nieruchomości Nr 481/88 Obr. 1 położonej przy ulicy Ratuszowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz WELDON Sp. z o.o. z/s w Brzezówce.
 6. Ustanowienia służebności przesyłu na części nieruchomości położonej przy ulicy Rynek w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 7. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica wraz z prawem własności położonych na niej budynków i budowli.
 8. Nadania nazwy parkowi na terenie miasta Dębica.
 9. Zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Dębica.
 10. Zmiany Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Dębica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 11. Przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Dębicy na 2021 r.

IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wnioski radnych.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: http://bityl.pl/6V9Tp