Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
2. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
IV. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: https://bit.ly/3h02Gwx