Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XXI Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

Loading...

Do konkursu zapraszamy zespoły śpiewacze, kapele ludowe, solistów instrumentalistów i śpiewaków ludowych.

Zgłoszenia na załączonej karcie należy przesłać do 23 maja 2023 r. na adres: Dom Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego18, 39-200 Dębica, lub na adres e-mail: konkursy@mokdebica.pl.

Więcej informacji na: https://mokdebica.pl/aktualnosci/xxi-galicyjskie-konfrontacje-kapel-ludowych-i-zespolow-spiewaczych,art304/#