Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 3 marca 2021 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
 2. Wyboru i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
 3. Odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
 4. Odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
 5. Odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
 6. Wyboru i powierzenia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
 7. Wyboru i powierzenia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
 8. Wyboru i powierzenia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
 9. Ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębicy.
 10. Powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego.
 11. Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego.

IV. Zamknięcie sesji.