Uwaga
Decyduj o Rynku i weź udział w konsultacjach
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

24 lutego 2021 r. o godz. 1430, sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
Częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasta Dębica za rok 2021.
IV. Zamknięcie sesji.