• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

  Loading...

  24 lutego 2021 r. o godz. 1500, sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

  Porządek obrad:
  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  II. Przyjęcie porządku obrad.
  III. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica.
  2.  Zmiany uchwały nr XXXII/254/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
  IV. Zamknięcie sesji.