Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

24 lutego 2021 r. o godz. 1500, sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica.
2.  Zmiany uchwały nr XXXII/254/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
IV. Zamknięcie sesji.