• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Młodzież o ekologii

  07 czerwca 2023
  Loading...

  Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i Miasto Dębica realizuje akcję edukacyjną „Doradcy domowi”. W ramach działań prowadzone były warsztaty dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony środowiska a teraz uczniowie wyruszą w grupach do mieszkańców Dębicy aby edukować ich na temat zmian klimatu i ekologicznych zachowań.


  W celu informowania mieszkańców jak dbać o środowisko oraz co to są zmiany klimatu, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przy współpracy z naukowcami z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Przez najbliższe miesiące, mieszkańców będą odwiedzać „przy furtce” doradcy domowi – uczniowie szkół podstawowych. Ich zadaniem będzie przekazanie informacji jak dbać o środowisko, jakie znaczenie mają obszary zieleni oraz co to są zmiany klimatu. Przeprowadzą oni również krótką ankietę. Uczniowie będą łatwo rozpoznawalni ponieważ są wyposażeni w oznakowane zielone koszulki, polary, czapeczki i identyfikatory.

  Serdecznie prosimy Państwa o życzliwe przyjęcie uczniów i poświęcenie im krótkiego czasu na rozmowę.

  Podsumowanie całego projektu nastąpi w grudniu.