• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Informacja o Urzędzie Miejskim w Dębicy w tekście łatwym do czytania i zrozumienia – ETR

  Loading...


  Urząd Miejski w Dębicy znajduje się przy ulicy Ratuszowej 2.

  Do Urzędu prowadzą cztery wejścia.
  Wejście główne od strony ulicy Kościuszki oraz trzy wejścia od strony Muzeum Regionalnego.

  Szefem Urzędu jest Burmistrz.
  Burmistrzem Dębicy jest Mateusz Kutrzeba.

  Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępcy, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy urzędu.

  Czym zajmuje się Urząd?

  W Urzędzie możesz:

  • zameldować się,
  • zgłosić prowadzenie własnej firmy,
  • wyrobić dowód osobisty,
  • zgłosić urodzenie dziecka,
  • otrzymać akt urodzenia, akt zgonu,
  • wziąć ślub cywilny,
  • zapłacić podatki,
  • zgłosić wycięcie drzewa,
  • złożyć deklarację o odbiorze śmieci.


  Urząd zajmuje się także:

  • budową i remontem dróg i chodników w mieście,
  • oświetleniem ulic,
  • remontem budynków, które należą do gminy,
  • prowadzeniem szkół, przedszkoli i żłobków,
  • prowadzeniem gminnej biblioteki i ośrodków sportowych,
  • ochroną środowiska i zielenią w gminie,
  • wywożeniem śmieci z terenu gminy,
  • utrzymaniem czystości i porządku w mieście,
  • budżetem gminy,
  • ustaleniem jakie będą podatki,
  • organizacją wyborów, na przykład na Prezydenta Polski, do Sejmu i Senatu,
  • współpracą z organizacjami pozarządowymi,
  • zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
  • różnymi sprawami z zakresu wojska,
  • planowaniem przestrzennym w gminie,
  • promocją gminy,
  • organizacją wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

  Kontakt z pracownikami Urzędu

  Żeby załatwić sprawy w Urzędzie możesz:

  • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ulica Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
  • przynieść pismo do Punktu Informacji – Punkt Informacji znajduje się na parterze budynku Urzędu, po prawej stronie od wejścia głównego,
  • napisać wiadomość i wysłać na adres umdebica@um.debica.pl,
  • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP,
  • zadzwonić pod numer 14 683 81 00,
  • wysłać faks pod numer 14 683 81 61,
  • napisać krótką wiadomość i wysłać sms-em na numer 669 506 502,
  • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  O dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnością przeczytasz:  https://debica.pl/deklaracja-dostepnosci/

  Konsultacja dostępności tekstu: Marta Białas – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy

  Informacja o Urzędzie Miejskim w Dębicy w  tekście łatwym do czytania i zrozumienia – ETR

  O nas informacja w „tekście odczytywanym maszynowo”

  O nas – film w PJM

  O nas – film w PJM