Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Ostatnia sesja VIII kadencji

27 marca 2024
Loading...

Dzisiaj (27 marca) odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Dębicy kadencji 2018-2024. W tym czasie przeprowadzono 90 sesji Rady Miejskiej, w czasie których przyjęto około 650 uchwał. Na zakończenie obrad za współpracę rajcom podziękował burmistrz Mariusz Szewczyk wraz z zastępcą Maciejem Małozięciem.

Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji
Ostatnia sesja VIII kadencji

W porządku ostatnich obrad znalazł się m.in. Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Dębica na lata 2024, „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2024 roku” oraz zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sieradzki podziękował rajcom oraz władzom miasta za współpracę w kończącej się kadencji.

Ze wzruszeniem radni uroczyście pożegnali także Joannę Ożóg, która w radzie zasiadała przez ostatnie osiem kadencji. Podziękowania do Rady Miejskiej skierował również burmistrz Mariusz Szewczyk wraz z zastępcą Maciejem Małozięciem. Wszyscy rajcy mijającej kadencji otrzymali pamiątkowe dyplomy.