• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24

  30 stycznia 2023
  Loading...

  1 marca rozpocznie się nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych w Dębicy. Rekrutacja prowadzona jest w formie stacjonarnej.

  Nabór dzieci zamieszkałych na terenie Dębicy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca i potrwa do 24 marca 2022 r. W terminie tym należy złożyć kartę zapisu dziecka do wybranego przedszkola (rodzice mogą składać karty maksymalnie do trzech placówek).

  Zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek. Do każdej z nich należy złożyć oddzielny wniosek. Niezbędne jest również określenie kolejności wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów trwać będzie do końca marca. Natomiast listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym będą znane 14 kwietnia. Postępowanie uzupełniające będzie trwać od 5 do 16 czerwca 2023 roku.

  Przypominamy również, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 28 lutego. Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

  Nabór kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych będzie odbywać się od 1 do 31 marca 2022 r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w obwodzie której mieszkają składają w ww. terminie zgłoszenie do szkoły obwodowej i przyjmowani są z urzędu.

  W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż obwodowa należy złożyć do wybranej szkoły wniosek o przyjęcie dziecka. Kandydaci będą przyjmowani w miarę posiadania wolnych miejsc w wybranej placówce.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej trwać będzie do 14 kwietnia. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną udostępnione 22 maja. Natomiast postępowanie uzupełniające trwać będzie od 26 czerwca do 11 sierpnia 2023 roku.

  Zasady rekrutacji do klas i szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Dębica jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2023/24
  Zgłoszenie obwodowe do szkoły podstawowej
  Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

  Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/24
  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego
  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego