Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25

30 stycznia 2024
Loading...

12 lutego rozpocznie się nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych w Dębicy. Rekrutacja prowadzona będzie w formie stacjonarnej.

Nabór dzieci zamieszkałych na terenie Dębicy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 12 lutego i potrwa do 8 marca 2024 r. W terminie tym należy złożyć kartę zapisu dziecka do wybranego przedszkola (rodzice mogą składać karty maksymalnie do trzech placówek).

Zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek. Do każdej z nich należy złożyć oddzielny wniosek. Niezbędne jest również określenie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów trwać będzie do 15 marca. Natomiast listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym będą znane 19 marca. Postępowanie uzupełniające będzie trwać od 3 czerwca do 14 czerwca 2024 roku. Do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana 28 czerwca 2024 r.

Przypominamy również, że rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 2 lutego. Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Nabór kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych będzie odbywać się od 12 lutego do 8 marca 2024 r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w obwodzie której mieszkają składają w ww. terminie zgłoszenie do szkoły obwodowej i przyjmowani są z urzędu.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż obwodowa należy złożyć do wybranej szkoły wniosek o przyjęcie dziecka. Kandydaci będą przyjmowani w miarę posiadania wolnych miejsc w wybranej placówce.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej trwać będzie do 15 marca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną udostępnione 26 marca. Natomiast postępowanie uzupełniające trwać będzie od 24 czerwca do 9 sierpnia 2024 roku.

Zasady rekrutacji do klas i szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Dębica jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2024/25
Zgłoszenie obwodowe do szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2024/25
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja kontynuowania PM 2024